AMPA

Les mares i pares participen de la vida escolar

L'AMPA Sagrada Família
L’AMPA de la Sagrada Familia de Viladecans és l'agrupació de mares i pares formada per diferents famílies de la nostra Escola.

El nostre objectiu és que l’educació dels nostres fills i filles sigui un projecte compartit entre els pares i les mares i l’Escola, és per això que el nostre funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Participem a partir de diferents funcions i nivells:
  • Participem en els òrgans de decisió de l’Escola oferint la nostra visió com a pares i mares.
  • Som interlocutors entre l’Escola i les famílies, i volem tractar els temes que interessen a les famílies.
  • Oferim activitats i serveis més adients i necessaris a les famílies i Escola: activitats extraescolars, col.laborem en l’organització del Festival i de les festes escolars i tradicionals de la Sagrada Família.
  • Administrar i gestionar els recursos que aporten les famílies.
  • Elaborem una revista, En Família, amb el recull de diferents notícies d’interès.
  • Volem crear un espai de comunicació i reflexió del dia a dia
La Junta
L'actual Junta de l'AMPA està formada per les següents persones:

President Juan Pedro Velasco
Secretari Javier Chamarro
Tresorera Rosa Mª Juárez
Vocals Ricard Rocamora
Raquel López
Aura Azcón
Mar Fernández
Montse Godoy
Són moltes les tasques que desenvolupem, per això insistim i creiem que la participació de les famílies en la dinàmica de l’Escola és fonamental per al bon funcionament del centre i aquest és el nostre compromís compartit.

Podeu visitar la nostra pàgina web.