Equip directiu

Gestió dels aspectes pedagògics i organitzatius

ANA
ACEDO

CAP D'ESTUDIS DE PRIMÀRIA
primaria@sagradafamiliaviladecans.com

ESTHER
LÓPEZ

CAP D'ESTUDIS DE SECUNDÀRIA
secundaria@sagradafamiliaviladecans.com