Activitats complementàries

Per completar la formació integral

Anomenem activitats complementaries aquelles que fem a més a més de les hores marcades per currículum a la normativa vigent.

Com a escola concertada, els alumnes tenen una hora més que a l'escola pública, que dediquem a desenvolupar activitats que creiem necessàries per a la formació integral del nostre alumnat.
 
Cada etapa o cicle escull les activitats que creu necessàries per tal de treballar amb més profunditat uns determinats coneixements o habilitats.
Educació infantil
I - 3
I - 4
I - 5
-Taller del Joc (1h)
-Juguem amb els nombres (1h)
-Protagonista (1h)
-Contes i emocions (1h)
-El racó de la Filo i la Sofia / Taller dels sentits (1h)
-Taller del Joc (1h)
-Juguem amb els nombres (1h)
-Protagonista (1h)
-Songs and shorts stories (1h)
-El racó de la Filo i la Sofia / Informàtica (1h)
-Taller del Joc (1h)
-Juguem amb els nombres (1h)
-Protagonista (1h)
-Songs and shorts stories (1h)
-El racó de la Filo i la Sofia / Informàtica (1h)
Educació primària
Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior
-Sent i pensa (30')
-Informàtica (1h)
-Gaudim cantant i llegint (30')
-Taller de lectura (30')
-Taller de català (30')
-Càlcul (1h)
-Experimentació (30')
-Hàbits d'autonomia (30')
-Sent i pensa (30')
-Informàtica (1h)
-Expressió escrita (1h)
-Càlcul (2h)
-Experimentació (1h)
-Mou-te (30')
-Investigació/Experimentació (30')
-Informàtica (1'5h)
-Expressió escrita (1h)
-Sent i pensa (30')
-Càlcul (1h)
-Mou-te (30')
Educació secundària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
-Filosofia (1h)
-Treballant amb eines digitals (1h)
-Filosofia (1h)
-Treballant amb eines digitals (1h)
-Filosofia (1h)
-Treballant amb eines digitals (1h)
-Filosofia (1h)
-Tutoria 2 (1h)