Cerfificació anglès

Certificació Anglès (EOI)

Certificats de nivell intermedi B1 i B2

La finalitat és fomentar a la nostra escola, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments (ESO) de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres.

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • Nivell intermedi B2 del MECR.


Podeu consultar totes les informacions en aquest enllaç.

Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

  • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
  • 93 658 08 99
  • direccio@sagradafamiliaviladecans.com
Free Joomla templates by Ltheme