Educació cristiana

Aprenentatge en valors

La nostra Escola té com a finalitat afavorir el creixement i la maduració de l'alumne en totes les seves dimensions. Els nostres objectius són:

  • Ajudar l'alumne a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel.lectuals i afectives, d'acord amb les seves aptituds i capacitats.
  • Educar en la dimensió social, potenciant la capacitat de convivència i promovent la inserció en el món de forma responsable i constructiva.
  • Treballar per a crear un ambient que afavoreixi la vivència cristiana i el testimoni dels creients que formen la Comunitat Educativa.
  • Promoure els valors evangèlics posant l'accent en l'acolliment, la solidaritat, l'esperança i la il·lusió.
  • Educar per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l'acció educativa ja que són especialment urgents en la nostra societat.
  • Ensenyar la religió catòlica tot fomentant en l'alumnat un esperit crític, conscient i responsable.
  • Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, i la seva participació activa en la comunitat eclesial.
  • Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona en la recerca del sentit de l'existència humana.