Història

Història

Tota una vida al servei de Viladecans

L'arribada
El 12 de setembre de 1930 arriba la primera Comunitat de Religioses de la Sagrada Família d'Urgell per fer-se càrrec d'organitzar i dirigir una escola graduada de nenes al nostre poble.

La Sra. Magdalena Modolell de Nogués disposava en el seu testament la construcció i instal·lació de dues escoles dirigides per comunitats religioses; una de nois i l'altra de noies. Havia ofert verbalment al Cardenal Casañas la direcció d'aquesta escola a l'Institut de les R.R. de la Sagrada Família d'Urgell. A tal efecte, es va construir aquest edifici, que la gent del poble anomenava "El Convent". Va morir sense veure realitzat el seu desig, que el van dur a terme els seus marmessors.

El 8 de febrer de 1931 s'inaugura oficialment l'escola, amb el nom de "Escuelas Modolell". Tenia quasi un centenar d'alumnes.

A l'agost de 1933, amb la promulgació de la "Llei de Confessions i Congregacions Religioses, les religioses de l'escola impartiren les classes vestides amb roba de seglar, per poder així continuar la seva tasca educativa. Tornen a vestir l'hàbit a l'agost de 1934.

La primera festa de la Sagrada Família es celebrà el 13 de febrer de 1935.

La primera excursió de les alumnes fora del poble va ser a Lleida el 9 de maig de 1935.

La Guerra Civil i la Postguerra
Durant la guerra civil (1936-1939) l'escola es tanca, la Comunitat es dispersa i es refugia en cases d'algunes famílies del poble, que les acullen amb afecte i estimació.

El 29 de gener de 1939, acabada la guerra, retorna una nova Comunitat de Religioses formada per: Rosa Cortinas, Virginia Ricart, Maria Andreu, Mercé Gañet, que endreça i neteja l'escola per acollir de nou les alumnes.

S'obren les portes del Col·legi el dia 1 de març de 1939 amb noves alumnes.

Durant els difícils anys de la postguerra (1940-1950) la capella de l'escola fa les funcions de parròquia, ja que l'església de Sant Joan s'estava reconstruint.

El juny de 1945 es pinta l'escola.

Tres noies del poble ingressen a l'Institut de les Religioses de la Sagrada Família:

La Terèsa Calbet que va ingressar a la Congregació l'any 1935, i que avui continua la seva tasca de servei a l'Hospital de Valls.

La Montserrat Nuri (A.C.S.) que havia ingressat l'any 1936 i va estar molts anys a Cervera, tenint cura dels més menuts.

La Concepció Reguan que va ingressar l'any 1950 i actualment realitza la seva tasca de servei als ancians a la Residència de Matadepera.

La festa patronal de l'escola es celebrava el 21 de Novembre (La Verge nena).

La primera excursió en autocar que van realitzar les alumnes va ser a Tarragona, el 18 de maig de 1954.
Els anys 60
Els anys 60 són els anys del desenvolupament industrial i l'expansió econòmica. El nostre poble creix, arriben moltes famílies procedents de l'Aragó, Andalusia, Extremadura, Galícia ...per treballar a la construcció, a la "Roca", en moltes altres petites indústries que s'anaven construint. S'obren carrers on abans hi havia garrofers o ametllers, es construeixen blocs de pisos i fins i tot barris sencers de vivendes.

Els temps canvien i cal preparar les noves generacions per aquests canvis. Són necessaris els estudis de comerç (mecanografia, taquigrafia, comptabilitat...) també els educadors han de preparar-se convenientment.

El 18 de setembre de 1967 s'inicia el primer curs de batxillerat. Serà un centre "lliure adoptat", que dependrà d'un Institut d'Ensenyament Mitjà

El juliol de 1971 es contracten les primeres professores seglars: la Lolita Rubio i la Carme Avellà.

Els anys 70-80
Els anys 70 i 80 estan enmarcats dins la nova llei educativa que regula l'Ensenyament General Bàsic, es delimiten els centres de Primària , els d'Ensenyament Mitjà i es revisen a fons els mètodes i didàctiques de les diferents àrees.

L'escola s'adapta a aquesta nova ordenació, ampliant espais per les aules i construint els serveis adequats que s' exigeix.

S'amplia el pati i es construeixen uns vestuaris. Les aules esdevenen petites davant la gran afluència d'alumnes.

Entren els primers nois a P-4, que obriran el camí vers una rica i normalitzada coeducació.

Comencen les primeres reunions de pares i la constitució de la primera APA (Associació Pares d'Alumnes), com a eina necessària per la col·laboració educativa entre famílies i escola.

L'escola es va fent cada dia més gran, creix el nombre d'alumnes i de mestres.

L'exigència pedagògica demana una formació constant i permanent, articular el treball en equip, adequar les programacions als grups, seleccionar els materials didàctics...

L'educació ha de donar resposta a les noves exigències de la societat tecnològica.

El nostre avui
Als inicis del nou segle, vivim una nova Reforma Educativa (LOGSE) amb l'implantació de l'Etapa d'ESO, dels 12 als als 16 anys i amb una proposta de reflexió acurada i profunda de la tasca educativa. El repte de formar persones ens fa reflexionar sobre els valors de la nostra societat i de la nostra escola. Cal retrobar , en la serenor, l'essencial, l'important el necessari. La tasca de l'educador és acompanyar a l'alumne en el seu procés "d'aprendre a aprendre" i "d'aprendre a ser".

Avui som una nombrosa Comunitat Educativa amb: 700 alumnes, més de 50 mestres, personal no docent i serveis, una AMPA, un Consell Escolar, i tants i tants col·laboradors que sempre estan disposats a ajudar en tot i per a tot.

Un teixit viu i ample, que fa possible ser continuadors de la tasca iniciada fa més de 75 anys a la nostra escola i plantar les llavors de futur, seguint les petjades d' Anna Maria Janer.

Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

  • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
  • 93 658 08 99
  • direccio@sagradafamiliaviladecans.com
Free Joomla templates by Ltheme